Regulamin sklepu

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.meikapearls.pl jest przedsiębiorstwo handlowo usługowe MEIKA z siedzibą w Kielcach, zwane w dalszej części regulaminu Sprzedającym.

2. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną artykułów za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego na stronie internetowej www.meikapearls.pl

3. Klientami  sklepu internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz firmy,  zwane w dalszej części regulaminu Klientem.

4. Zamawiając towar na stronie internetowej www.meikapearls.pl Klient przystępuje do zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedającym.

5. Transakcje dokonywane za pośrednictwem sklepu www.meikapearls.pl zawierane są na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz.1176) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

§2. Oferta

1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na stronie www.meikapearls.pl w chwili składania zamówienia.

2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są nowe i ręcznie wykonane.

3. Ceny produktów znajdujących się w polskiej wersji sklepu internetowego www.meikapearls.pl są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT. Ceną obowiązującą jest cena podana przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej www.meikapearls.pl oraz do wprowadzania w nich zmian.

4. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy do klienta. Koszty dostawy produktu pokrywa Klient.

5. Zniżki wynikające z ewentualnych rabatów podanych na stronie internetowej www.meikapearls.pl oraz kuponów rabatowych nie sumują się.

§3.  Zamówienia

1. Realizacja transakcji dokonuje się po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta za pośrednictwem strony www.meikapearls.pl

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje maila potwierdzającego zamówienie i informującego o sposobie dokonania płatności.

3. Sprzedający czeka 7 dni roboczych na zaksięgowanie płatności Klienta. Z chwilą otrzymania płatności za zamówienie danego produktu, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sprzedającym. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni zamówienie może zostać anulowane.

4. W przypadku błędnych informacji zawartych w treści potwierdzenia zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową bądź telefoniczną.

5. Dokonanie zamówienia na stronie www.meikapearls.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§4. Płatności

1. Płatności za zamówione towary można dokonać za pośrednictwem przelewu na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem dokonywane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.

§5. Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta.

2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia zaczyna się w momencie zaksięgowania płatności i trwa od 3 do 5 dni roboczych. W przypadku zamówień specjalnych czas może wydłużyć się do 7 dni roboczych i jest ustalany indywidualnie z klientem. 

3. Cennik dostaw:

- paczka pocztowa priorytetowa – 15 zł

- wysyłka kurierem – 20 zł

- w przypadku zakupów na kwotę powyżej 300 zł koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.

- koszty wysyłki zagranicznej ustalane są indywidualnie.

4. Do każdego zakupionego produktu Sprzedający dołącza dowód zakupu w postaci faktury VAT bądź rachunku uproszczonego.

5. Sprzedający nie odpowiada za utratę bądź uszkodzenia towaru powstałe po przekazaniu go przewoźnikowi.

 

§6. Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy kupna - sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.meikapearls.pl bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru Klientowi.

2. Zwrot towaru może nastąpić jedynie jeśli towar był nieużywany.

3. W przypadku zwrotu Klient odsyła towar w oryginalnym opakowaniu, firmową sakiewką ochronną z dołączonym certyfikatem wraz z dowodem zakupu na adres firmy. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić równowartość kwoty wpłaconej przez Klienta na podany przez niego rachunek bankowy w ciągu 14 dni. Koszty dostawy i odesłania towaru podlegają zwrotowi tylko w przypadku, gdy podczas zakupu została wybrana najtańsza forma wysyłki. W innym wypadku, koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.

4. Zwrotowi nie podlegają towary wykonywane na indywidualne zamówienie klienta.

5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji otrzymanego towaru w razie niezgodności towaru z umową, uprzednio zawiadamiając Sprzedającego drogą mailową bądź telefoniczną.

6. Reklamacja towarów zakupionych poprzez stronę www.meikapearls.pl jest wieczysta, w przypadku, gdy towar zgłoszony do reklamacji jest kompletny. (tzn. posiada wszystkie elementy)

7. Klient chcący skorzystać z możliwości reklamacji wysyła na adres Sprzedającego towar w oryginalnym pudełku, w firmowej sakiewce ochronnej wraz z opisem wady i dowodem zakupu.

8. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający w ciągu 14 dni wymienia towar na pełnowartościowy bądź zwraca należność na towar na rachunek bankowy podany przez Klienta.

9. Reklamacji nie podlegają towary użytkowane w sposób niezgodny z zaleceniami producenta. Podstawą reklamacji nie mogą też być różnice w cechach towaru wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta.

§7. Postanowienia końcowe

1. Dokonując rejestracji na stronie www.meikapearls.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją zamówień. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci sklepu internetowego www.meikapearls.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

2. Towary prezentowane na stronie www.meikapearls.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są wymieniane w celach identyfikacyjnych i są własnością firmy Meika. Sprzedający posiada również prawa majątkowe do elementów graficznych zamieszczonych na stronie www.meikapearls.pl. Kopiowanie i wykorzystywanie ww. elementów jest zabronione.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie i zasadach funkcjonowania sklepu internetowego.